ashtangayoga.nu Odengatan 36

Yogaklasser - Mysore och ledda klasser under våren 2020

Drop in            200 SEK (betala kontant eller via swish på plats)

3 klipp             500 SEK (alla klasser inom 1 vecka)

10 klipp         1 800 SEK (alla klasser inom 4 mån)

20 klipp         2 900 SEK (alla klasser inom 6 mån)

Månadskort   1 400 SEK (alla klasser inom  30 dagar)

Terminskort   6 500 SEK (alla klasser under hela terminen)

 

* Betala till bg 5486-3337 (senast 5 dar efter anmälan för garanterad plats)

* Skriv namn och vald yogaklass eller kurs

* Pengarna tillbaka vid avbokning 2 veckor före kursstart (med 200 SEK i

  avdrag för administrationsavgift)

* Pengarna tillbaka under kursens gång ENDAST mot läkarintyg!

* Platsen är personlig.